BG Tec Sp. z o.o. szczyci się długą tradycją w dziedzinie badań i rozwoju innowacyjnych okien i systemów elewacyjnych. Działalność ta prowadzona jest w ramach eksperymentalnego laboratorium prototypów (BG Tec Lab 2.0) wyposażonego w najnowsze technologie w zakresie systemów skanowania trójwymiarowego, drukarek 3D do realizacji profili, uszczelek i elementów, jak również w centra pracy systemu komputerowego sterowania numerycznego do cięcia i montażu komponentów.

Laboratorium jest kluczowe w realizacji rzeczywistej skali innowacyjnych pomysłów, które mogą być następnie zatwierdzone w zakresie ścianki pokazowej "demo wall", a w warunkach rzeczywistych zamontowane na budynku demonstracyjnym "demo building". Niekwestionowaną zaletą laboratorium przy pracy nad produktami "specjalnymi" jest możliwość współpracy z klientem, gdzie może wypróbowywać swoje pomysły z jednym partnerem, od etapu projektowania, walidacji i certyfikacji wydajności do złożenia patentu lub wzoru użytkowego.

Działalność koncentruje się w ostatnich latach na kwestiach komfortu, bezpieczeństwa i oszczędności energii, skierowanej w sposób systemowy, a nie na poszczególnych funkcjach, dzięki czemu nasze okna innowacyjne tworzy się w sposób zintegrowany z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju ekonomicznego w świetle "life cycle" produktu.